OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

AMU-kurser

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er efteruddannelse for faglærte og ufaglærte. Der er offentlig støtte til kurserne, og derfor skal der kun betales et mindre deltagergebyr.

Tilskud til AMU-kurser
 

Løntabsgodtgørelse

Du eller din virksomhed kan søge om løntabsgodtgørelse, når du skal på et AMU-kursus.

Godtgørelsen svarer til 100% af højeste dagpengesats.

Der ansøges om godtgørelse (VEU) og eventuel befordring samtidig med den digitale tilmelding til kurset.

Vær opmærksom på, at hvis skolen har tilmeldt dig, så skal du eller virksomheden selv oprette en ansøgning om VEU på www.voksenuddannelse.dk


Tilskud til transport

Du kan også søge om tilskud til transport. Tilskuddet gives kun, når afstanden er mere end 12 km. fra din bopæl til uddannelsesstedet.

Læs om det aktuelle tilbud her

Er du indkvarteret under kurset, har du ret til et befordringstilskud til rejsen mellem, hvor du bor og indkvarteringssted ved uddannelsens start og afslutning samt ved søgnehelligdage og hver weekend.

Der ansøges om befordring og eventuel VEU samtidig med den digitale tilmelding til kurset.

Vær opmærksom på, at hvis skolen har tilmeldt dig, så skal du eller virksomheden selv oprette en ansøgning om befordring og VEU på www.voksenuddannelse.dk.


Tilskud til indkvartering og forplejning

Det er muligt at søge om tilskud til indkvartering og forplejning, hvis du bor mere end 60 km fra uddannelsesstedet.

Se priser og tilskud

Læs mere om indkvartering

 

Sådan tilmelder du dig 

Du tilmelder dig AMU-kurser på www.voksenuddannelse.dk.

Tilmelding kræver en digital signatur (firma) eller nemID (privatperson).

Logger du ind som virksomhed, skal du have 2 rettigheder på www.virk.dk 

  • Ret til at administrere VEU-kurser
  • Ret til at ansøge om VEU- og befordringsgodtgørelse

Vejledning til efteruddannelse.dk

  • Tast kursustitel i Find-feltet og tryk på "søg"
  • Som virksomhed skal du vælge Kursusadministrator, når du skal tilmelde medarbejdere
  • Er du i tvivl om tilmeldingen, kan du finde vejledninger på efteruddannelse.dk under ”vejledninger og support”

Om AMU-kurser
 


Virksomhedskurser

Alle vores kurser kan gennemføres som virksomhedshold, hvor undervisningen tager udgangspunkt i virksomhedens forhold, problemer eller opgaver med eksempler og cases, som dine medarbejdere kender fra dagligdagen. Virksomhedshold kan foregå på virksomheden eller i vores kursuslokaler.


Forplejning

Du skal selv sørge for mad og drikke i løbet af et AMU-kursus.

Du kan købe rundstykker, kager, lun ret, middagsret, salat, sandwich mm. i skolens kantine.

Du kan også bestille fuld forplejning under hele kurset. 

Kontakt os

 

Camilla Eve Jessen

Full-service koordinator

smartphone+45 2071 5178

mailcej@rybners.dk

Camilla Eve Jessen

keyboard_arrow_up