Udvikling af teams

Rybners Kursuscenter udbyder en række kurser i ledelse, medarbejderudvikling og praktikvejledning.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Udvikling af teams


Skolefagkode:
49382

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
200 kr.

Pris for ledige:
756,9 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
756,9 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, der arbejder i en virksomhed, hvor man arbejder i teams.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus har du:· Viden om ændringernes konsekvenser for teamets interne organisering og det interne samarbejde i teamet. · Redskaber til at identificere, hvilke konsekvenser ændringerne har for teamet med hensyn til nye kompetencekrav. · Viden om, hvilke krav der stilles for at opnå en ny tilgang til samarbejdet internt i teamet og med omgivelserne. Efter gennemført kursus kan du:· Identificere hvordan teamets opgaver ændrer sig som konsekvens af teknologiske og/eller organisatoriske forandringer i virksomheden.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up