Produktionsoptimering for operatører vha. Lean

Rybners Kursuscenter udbyder en række kurser i ledelse, medarbejderudvikling og praktikvejledning.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Lean support i produktionen


Skolefagkode:
47085

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
416 kr.

Pris for ledige:
1551,5 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1551,5 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en produktionsvirksomhed.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus har du:· Praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA (plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via kaizentavle samt facilitering af forbedringstiltag. · Værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer. Efter gennemført kursus kan du:· Ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen.

Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean


Skolefagkode:
40658

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
208 kr.

Pris for ledige:
900,75 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
900,75 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, som arbejder eller søger arbejde i virksomheder, hvor der anvendes Lean.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus har du:· Indsigt i de fem lean-principper samt kendskab til et udvalg af lean-værktøjer om spildtyper og flow. Efter gennemført kursus kan du:· I samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere lean-produktionsoptimering.

Systematisk problemløsning for operatører


Skolefagkode:
43939

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
416 kr.

Pris for ledige:
1551,5 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1551,5 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde som operatør i en produktionsvirksomhed.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus kan du:· Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up