Opkvalificering VVS og Energi

Vi tilbyder kurser, hvor du får nye kompetencer, så du bliver endnu dygtigere til dit arbejde. Med vores kurser inden for sikkerhed gør vi dig også gerne klar til at arbejde forsvarligt med fx epoxy og isocyanater.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Ejendommens installationer, ejendomsservice


Skolefagkode:
48575

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
1040 kr.

Pris for ledige:
3503,75 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
3503,75 kr.
Målgruppe

Uddannelsen kan bruges til introduktion til arbejdet med ejendommens el og vvs installationer

Formål

Indhold

Efter endt uddannelse kan deltageren sikkerhedsmæssigt forsvarligt:I forbindelse med elUdvise kendskab til el-installationers opbygning og funktion.Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.Udskifte el-komponenter i ejendommen:- Afbrydere- Korrespondanceafbrydere- Stikkontakter- Lamper- Komfurer med forskellige varmekilder I forbindelse med vvsUdvise kendskab til vvs-installationers opbygning og funktion.Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.Udskifte og reparere eksisterende vvs-udstyr under hensyntagen til miljøet:- Armaturer- Toiletter I forbindelse med specialværktøjAnvende relevant specialværktøj og måleudstyr til opgaverne.Ved vejledningVejlede beboere og kolleger i valg af el- og vvs-komponenter:- Køleskabe, komfurer og frysere- LED lysarmaturer- Vandbesparende armaturer- Termostatarmaturer- Vandbesparende toiletter- Urinaler uden vandtilslutningSikre at ejendommens installationer altid er lovlige og energimæssigt forsvarlige.

Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice


Skolefagkode:
48582

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
1040 kr.

Pris for ledige:
3503,75 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
3503,75 kr.
Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Formål

Indhold

Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved måling af indeklima- Lave simple målinger af indeklimaet med relevant måleudstyr- Vurdere hvornår relevante håndværkere og eksperter skal tilkaldesVed brug af ventilationsanlæg- Måle tryk og temperatur på ventilationsanlæg- Kontrollere anlæggets tilstand ud fra anlæggets afleveringsrapportVed vedligehold af ventilationsanlæg- Foretage mindre vedligeholdelsesopgaver- Udskifte komponenter- Følge gældende lovgivningVed instruktionerUdarbejde instruktioner til drift og vejledninger til vedligehold af et ventilationsanlægVed eftersyn af ventilationsanlægget- Foretage eftersyn af anlægget med udgangspunkt i driftsvejledningen- Sikre den bedste komfort og driftsøkonomi

Rørmontage vandinstallationer - plastrør


Skolefagkode:
47992

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
1872 kr.

Pris for ledige:
11065,3 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
11065,3 kr.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til rørmontør.

Formål

Indhold

Deltageren:- har kendskab til føringsveje, rørtyper samt valg af korrekt montageform- kan trække og fastgøre plastrør- kan foretage korrekt håndtering og montage af plastrør under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø- har kendskab til almindelige vvs-symboler og kan læse disse ud fra diagrammer og tegninger- kan selvstændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for plastrørgennemføringer i brandadskillelse samt særlige områder efter gældende love og regler- har kendskab til dokumentation af eget arbejde

Rørmontage vandinstallationer - stål- og kobberrør


Skolefagkode:
47993

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
1872 kr.

Pris for ledige:
11065,3 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
11065,3 kr.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til rørmontør og som har gennemført Rørmontage vandinstallationer - plastrør eller har tilsvarende kompetencer.

Formål

Indhold

Deltageren: - har kendskab til føringsveje, rørtyper samt valg af korrekt montageform- kan trække og fastgøre stål- og kobberrør- kan betjene og bruge korrekt værktøj til bukning af rør i forhold til rørtyper og materialer - kan foretage korrekt montage og håndtering af rør under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø - har kendskab til almindelige vvs-symboler og kan læse disse ud fra diagrammer og tegninger - kan efter gældende love og regler selvstændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for stål- og kobberrørgennemføringer i brandadskillelse samt særlige områder - har kendskab til dokumentation af eget arbejde

Rørmontør, overdragelse


Skolefagkode:
47994

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
2496 kr.

Pris for ledige:
14670,4 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
14670,4 kr.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til rørmontør og som har gennemført rørmontage vandinstallationer - plastrør samt rørmontage vandinstallationer - stål- og kobberrør eller som har gennemført Rørmontage vandinstallationer for personer med forudgående relevant uddannelses- eller erhvervserfaring eller som har tilsvarende kompetencer.

Formål

Indhold

Deltageren: - kan fastmontere rør korrekt, så de ikke beskadiges.- har kendskab til isoleringsnorm og mærkning af rør.- har viden om rørtyper, begrænsning af brandspredning, installationsdokumentation og egnet materiel og er i stand til at vælge rørtyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.- kan udføre dokumentation af eget arbejde samt kvalitetskontrol efter planer, skemaer eller anden relevant dokumentation. kan udforme erklæringer om at eget arbejde med rør og føringsveje mm. er udført i overensstemmelse med gældende regler.

Tagrender, nedløb og hætter


Skolefagkode:
49042

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
1248 kr.

Pris for ledige:
4941,4 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
4941,4 kr.
Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for fremstilling af emner i tyndplade.

Formål

Indhold

Efter kurset kan deltageren fremstille tagrender, nedløb og udluftningshætter. Det betyder:I forbindelse med tagrender og nedløb betyder det:Deltageren har viden om gældende love og regler, herunder afløbsnormen (DS 432 Norm for afløbsinstallationer).Deltageren udfærdiger egne tegninger, beregninger og udfoldninger, som grundlag for at fremstille og montere runde, halvrunde og firkantede emner i tyndplade. Emner kan fx være tagrender og nedløb med tilhørende endebunde, udluftningshætter, tudstykker, bajonetknæ, ekspansionsstykker, udskud, sokkelknæ og nedførsler, svanehalse, bastardsvanehalse og drueknæ.Deltageren oplægger rendejern.Deltageren udfører geringer med tilhørende forstærkninger.Deltageren vejleder kunden om valg af materiale.Deltageren kan gennemføre kurset i materialet zink eller kobber.I forbindelse med udluftningshætte betyder det:Deltageren har viden om kondensering ved udluftningshætter.Deltageren udfærdiger egne tegninger, beregninger og udfoldninger, som grundlag for udluftningshætter i tyndplade.Deltageren fremstiller og monterer forskellige typer udluftningshætter i tyndplade. Deltageren vejleder kunden om valg af materiale.Deltageren kan arbejde med erstatningsmaterialer for bly. Deltageren kan gennemføre kurset i materialet zink eller kobber.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up