Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller

På vores boltspændingskurser kommer du omkring læsning af manualer, træktabeller, sikkerhed, vedligehold og anvendelse af korrekt boltspændingsudstyr og bolte. Du lærer at inspicere og sikre spændingsværktøj, der minimerer fejlbehæftet værktøj og udgifter til nyt materiel. Du bliver fortrolig med brugen af momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj, og der er mulighed for at prøve kræfter med nyt el-værktøj inden for boltspænding.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller


Skolefagkode:
46589

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
384 kr.

Pris for ledige:
1917,8 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1917,8 kr.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for montage, drift og vedlige-hold af Offshore Vindmøller.

Formål

Indhold

Deltageren har, efter teoretisk og praktisk træning, viden med hensyn til sikkerhed og færdigheder i udførelse af bolt momenttilspænding og efterspænding på Offshore vindmøller, med anvendelse af tilspændingsværktøjer, som momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj. Deltageren har viden om mærkning af bolte og møtrikker. Deltageren kan anvende manualer og udvælge de rigtige mo-menter ved tilspænding. Deltageren er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og valg af til-spændingsværktøjer. Deltageren kender sikkerhedsforskrifter for anvendelse af tilspændingsværktø-jer. Deltageren kan inspicere og udføre daglig vedligehold på tilspændingsværktøjer.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up