Materialelære, stål

Du får kurser, der giver dig kompetencer til offshorebranchen og industrien. Vi tilbyder både faglige kurser som fx instrumentrørlægger eller momenttilspænding/efterspænd af bolte i vores Styrings- og Reguleringscenter samt sikkerhedskurser i samarbejde med Rescue Center Denmark. 

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer


Skolefagkode:
48446

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
624 kr.

Pris for ledige:
3855,1 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
3855,1 kr.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte smede og svejsere og andre med tilsvarende kvalifikationer, der har erfaring med svejsning af konstruktioner og anlæg, der skal overholde et mindstekrav ud fra gældende standarder og som skal udføres ud fra en godkendt svejseprocedure (WPS). Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål

Indhold

Deltageren kan udføre egenkontrol af svejsninger, samt bidrage til at vurdere svejste konstruktioner og det færdige produkt i produktionen.   Deltageren kan vurdere svejsefejl iht. DS/EN ISO 6520-1, samt karaktersætte svejsninger iht. DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO 10042 ud fra de krav, der er sat til de svejste konstruktioner.   Deltageren har indsigt i de metoder, der anvendes til visuel kontrol af svejsninger i sort stål, rustfrit stål og aluminium.   Deltageren kan anvende et bredt udsnit af måleværktøjer til brug for egenkontrol af svejsninger.   Deltageren har viden omkring svejseprocedurer, herunder hvorfor det er vigtigt de anvendes, samt hvorfor der skal tilknyttes WPS til en given svejseopgave.

Materialelære, stål


Skolefagkode:
45118

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
416 kr.

Pris for ledige:
1551,5 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1551,5 kr.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte metalarbejdere eller andre med tilsvarende kvalifikationer samt deltagere omfattet af AMU-lovens målgruppe. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål

Indhold

Deltageren har viden om:- fysiske og mekaniske egenskaber af stål og dets legeringer ¿ gruppering af stål- ståls anvendelsesområder- ståls svejsbarhed- sammenføjningsmetoder- korrosion- destruktiv og ikke destruktiv kontrol- certificering af svejsere i henhold til den gældende DS/EN ISO 9606-1- procedureprøvning (WPQR) og beregning af forvarme Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:- anvende kravspecifikationer, som fremgår af en svejseprocedure (WPS)- forstå betydningen af de forskellige ståls fugeprofiler, sømopbygning, tilsatsmaterialer, heat input og afkølingshastigheder- forstå betydning af forvarme og interpass temperature (mellemstrengstemperatur).

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up