Lederens redskaber til kompetenceudvikling

Efter kurset kan du fastlægge virksomhedens udviklingsbehov, udarbejde handlingsplaner for de læringsaktiviteter der tilfører de nødvendige kompetencer samt sikre en effektiv anvendelse og forankring heraf i opgaveløsningen.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Lederens redskaber til kompetenceudvikling


Skolefagkode:
49444

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
384 kr.

Pris for ledige:
1218,3 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1218,3 kr.
Målgruppe

Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Formål

Indhold

Deltageren kan anvende relevante redskaber til fastlæggelse af virksomhedens behov for kompetenceudvikling.Deltageren kan identificere de udviklingsbehov der eksisterer på operativt niveau og fastlægge aktiviteter der indfrier kompetencebehovet - enten gennem eksterne eller interne læringsaktiviteter, som f.eks. kursusgennemførelse, vidensdeling, sidemandsoplæring, jobbytte mv.Deltageren kan anvende relevante samtaleformer til fastlæggelse af kompetenceudviklingsbehov og kan identificere potentielle leverandører af udviklings- og læringsaktiviteter.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up