Kommunikation og konflikthåndtering - service

Rybners Kursuscenter udbyder en række kurser i ledelse, medarbejderudvikling og praktikvejledning.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Kommunikation og konflikthåndtering - service


Skolefagkode:
44853

Timer pr dag:
3,7

Deltagerpris:
624 kr.

Pris for ledige:
2202,27 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
2202,27 kr.
Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål

Indhold

Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up