Kabelmontør - overdragelse

Vi tilbyder kurser, hvor du får nye kompetencer, så du bliver endnu dygtigere til dit arbejde. Med vores kurser inden for sikkerhed gør vi dig også gerne klar til at arbejde forsvarligt med fx epoxy og isocyanater.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Kabelmontør - overdragelse


Skolefagkode:
48262

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
1024 kr.

Pris for ledige:
7385,2 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
7385,2 kr.
Målgruppe

Kurset henvender sig til faglærte og ufaglærte, der på baggrund af relevant uddannelses- og/eller arbejdsmæssig erfaring har et godt kendskab til el-relaterede tegninger og diagrammer, og på sikker måde kan udføre korrekt oplægning af alle former for føringsveje og kabelsystemer; samt har kendskab til såvel anvendt el-materiel, som de love, regler og standarder, der fastsætter korrekt anvendelse af materiellet, herunder også lovbefalet udførsel af brandtætninger.Kurset henvender sig til deltagere, der har gennemført forløb 1 (48259 + 48260), forløb 2 (48261, 48263 og 40747)eller forløb 3 (48261) eller har tilsvarende kompetencer.

Formål

Indhold

Deltageren kan, under hensyn til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, udføre korrekt håndtering, trækning og fastgørelse af kabler, så de ikke beskadiges eller forsager skade ved en evt. overbelastning, og kan, ud fra en foreliggende dokumentation, vælge egnet kabeltype, materiale og ophængningsform. Efter gældende love og regler kan deltageren, selvstændigt udføre myndighedskrævende brandtætning af installationsgennemføringer i brandadskillelse herunder: ·  dokumentere eget arbejde ·  foretage kvalitetskontrol ud fra planer, skemaer eller anden relevant dokumentation ·  udforme en erklæring på, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler. Ovenstående sker med baggrund i viden om: ·  egnede materialer til føringsveje ·  korrekte træknings- og opsætningsformer ·  kabeltyper ·  adskillelse af ledningssystemer, fastgørelsesformer i føringsveje ·  love og regler inden for sikkerhed og arbejdsmiljø ·  relevante regler for brandtætning af installationsgennemføringer i brandadskillelser ·  typiske el-symboler ·  diagramlæsning ·  dokumentation af eget arbejde.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up