Intro til Lean

Rybners Kursuscenter udbyder en række kurser i ledelse, medarbejderudvikling og praktikvejledning.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Intro til Lean


Skolefagkode:
49589

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
208 kr.

Pris for ledige:
789,55 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
789,55 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, som har brug for afklaring af, hvad de mest anvendte Lean begreber dækker over, og hvilken værdi Lean kan bidrage med i produktionen.

Formål

Indhold

Efter kurset har du fået en introduktion til:· Lean-tankegang og de grundtanker lean bygger på, som bl.a. handler om at skabe mere værdi for færre ressourcer i produktionsmæssige sammenhænge. · Medarbejderrollen i lean. · Forretningsmodel når der arbejdes med lean. · Grundprincipperne i lean. Efter kurset har du grundlæggende viden om:· Hvordan en lean-virksomhed fungerer. · Trin i introduktion af lean i arbejdstilrettelæggelsen: Fra lean-projekt til lean-værktøj og leankultur. Efter kurset kan du bidrage til introduktion af lean i produktionen.

Anvendelse af 5-S modellen for operatører


Skolefagkode:
43937

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
416 kr.

Pris for ledige:
1329,1 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1329,1 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, som har eller søger arbejde som operatør i produktionsvirksomheder.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus kan du:· Ved anvendelsen af de 5 trin i lean-fremgangsmåden gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde. · Bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin.

Kommunikation i teams


Skolefagkode:
49259

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
400 kr.

Pris for ledige:
1195,8 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1195,8 kr.
Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus har du:· Redskaber til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer. · Viden om egen kommunikation og hvordan den fortolkes og opfattes af andre i og uden for teamet. · Viden om, hvordan IT kan anvendes i kommunikation. Efter gennemført kursus kan du:· Medvirke til at forbedre kommunikationen internt i teamet og mellem teamet og den øvrige virksomhed inklusiv ledelsen. · Bidrage til at løse kommunikationsproblemer og anvende redskaber til at omsætte information til beslutninger og handlinger. · Identificere og beskrive de interne kommunikationsstrømme i teamet og i virksomheden.

Samarbejde i teams


Skolefagkode:
49376

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
384 kr.

Pris for ledige:
1226,1 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1226,1 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, som arbejder i virksomheder, der anvender teams.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus har du: · Viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt. · Redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og til at udvikle teamet i fællesskab, fx samarbejdsøvelser, rolleprofiler, organisering i teamet, feedback og kommunikation samt opstilling af mål for teamet. Efter gennemført kursus kan du: · Medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams. · Medvirke til at samarbejdet sigter i mod teamets mål og resultater.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up