Hydraulik, grundlæggende

Du får kurser, der giver dig kompetencer til offshorebranchen og industrien. Vi tilbyder både faglige kurser som fx instrumentrørlægger eller momenttilspænding/efterspænd af bolte i vores Styrings- og Reguleringscenter samt sikkerhedskurser i samarbejde med Rescue Center Denmark.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Montage/idriftsætning af hydrailiksys., offshore


Skolefagkode:
45711

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
630 kr.

Pris for ledige:
4634 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
4634 kr.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til offshore personel, der er eller har været beskæftiget med drifts/vedligeholdelse og som skal kunne deltage i den daglige drift/vedligeholdelse af hydrauliske anlæg.

Formål

Indhold

Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore montere og idriftsætte hydrauliske komponenter så som retningsventiler, strømreguleringsventiler, trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler, cylindre og motorer. Deltageren opnår viden om hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kan udføre pumpetest samt beregning af pumpekapacitet og virkningsgrad. Endvidere kan deltageren læse og fremstille diagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard. Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore ved hjælp af diagrammer, nomogrammer og dokumentation, dimensionere og montere rør, slanger og fittings korrekt på et hydraulisk anlæg, samt anvende dokumentation iht. Dansk Standard. Deltageren opnår viden om viskositet, additiver og viskositetsindeks og kan assistere ved valg af hydraulikolie samt anvise korrekt opbevaring af olier Endvidere kender deltageren til filtres betydning i et hydraulisk anlæg og kan foretage udskiftningen af relevante filtre.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up