Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

På kurset lærer du at føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere samt foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.

Hvornår

29. jul 2024 - 06. aug 2024

Tilmeldingsfrist:

26. jul 2024

Hvor

Rybners
Storstrømsvej 39
6715 Esbjerg N

Holdliste

29. jul 2024- 06. aug 2024 Kontakt os

Fag tilknyttet kurset

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage


Skolefagkode:
47592

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
1456 kr.

Pris for ledige:
6751,95 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
6751,95 kr.
Målgruppe

Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Formål

Indhold

Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling, herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

08:15 - 15:39

Forudsætninger

Beskrivelse

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Janne Renatha Holm

tlf. 79134479

e-mail: jrh@rybners.dk

keyboard_arrow_up