EUD-praktikvejledning

På dette kursus bliver du klogere på de redskaber den praktiklærere eller svende kan bruge, der fremmer trivsel og fastholdelse af eleven i uddannelsesforløbet til glæde for eleven og arbejdsgiver. Elever er ikke ens, og derfor er det vigtigt, at have redskaber der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med eleven og kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læringen. Det er også vigtigt, at sikre faglige progression i elevens uddannelsestid og skabe sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb. 

Hvornår

Se holdlisten

Tilmeldingsfrist:

14. sep 2022

Hvor

Rybners
Storstrømsvej 39
6715 Esbjerg N

Holdliste

21. sep 2022- 22. sep 2022 22 ledige pladser
07. nov 2022- 08. nov 2022 22 ledige pladser
08. nov 2022- 09. nov 2022 22 ledige pladser

Fag tilknyttet kurset

EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer


Skolefagkode:
49234

Varighed:
1 dage

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
128 kr.

Pris for ledige:
819,8 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
819,8 kr.
Målgruppe

Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Formål

Indhold

Efter endt uddannelse kan deltageren:- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl


Skolefagkode:
49580

Varighed:
1 dage

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
128 kr.

Pris for ledige:
819,8 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
819,8 kr.
Målgruppe

Den uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden.

Formål

Indhold

Efter endt uddannelse:- Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.- Har deltageren kendskab til at virksomhedens ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.- Har deltageren kendskab til virksomhedens lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/praktikerklæring for eleven/lærlingen.- Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem virksomheden og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.- Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/praktikerklæring og elevsamtaler.- Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.- Kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.

Tilmelding

Kursets kviknummer: 280560ARE222492341

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Maja Holden Jørgensen

tlf. 76133373

e-mail: mhjo@rybners.dk

keyboard_arrow_up