Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk - §17

Du får kurser, der giver dig kompetencer til offshorebranchen og industrien. Vi tilbyder både faglige kurser som fx instrumentrørlægger eller momenttilspænding/efterspænd af bolte i vores Styrings- og Reguleringscenter samt sikkerhedskurser i samarbejde med Rescue Center Denmark. 

Hvornår

08. jan 2024 - 22. mar 2024

Tilmeldingsfrist:

22. mar 2024

Hvor

Rybners
Storstrømsvej 39
6715 Esbjerg N

Holdliste

08. jan 2024- 22. mar 2024 Kontakt os
02. apr 2024- 28. jun 2024 Kontakt os

Fag tilknyttet kurset

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk


Skolefagkode:
44530

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
134 kr.

Pris for ledige:
855,85 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
855,85 kr.
Målgruppe

Ufaglærte og faglærteUddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Formål

Indhold

Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.   Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:   1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder: ·  Røg, støv og gasarter ·  Forureningens art og mængde, afhængig af proces   2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder: ·  Irritation af luftveje og hud ·  Kronisk bronkitis ·  Astma ·  Manganisme ·  Kræft ·  Reproduktionsskader ·  Allergi ·  Grænseværdier ·  Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader   3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder: ·  Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilation ·  Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning ·  Substitution ·  Regler for brug af åndedrætsværn   4. Optisk stråling, herunder: ·  Risici for skader på øjne og hud ·  Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.   5. Personlige værnemidler - generelt ·  Øjenværn ·  Høreværn ·  Brug af åndedrætsværn ·  Handsker ·  Skødeskind ·  Beskyttelsesærmer ·  Beskyttelsesfodtøj   6. El sikkerhed, herunder: ·  El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring ·  Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg   7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder: ·  Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold ·  Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum ·  Sidemandseffekt ·  Opbevaring af personlige værnemidler ·  Sikkerhedsorganisationen i virksomheden   I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

man-torsdag 08:00-15:24 fredag 07:00-14:24

Forudsætninger

Beskrivelse

OBS: vi holder Påske lukket hele uge 13 og starter op igen Tirsdag d. 02/04. Mødested: Storstrømsvej 39 i Esbjerg, henvendelse i svejseværkstedet eller receptionen. I skal medbringe en mailadresse som i kan tilgå fra en hvilken som helst pc. Indkaldelsesbrev udsendes efter ønske - henvendelse kan ske på tlf. 79134511. Vedr. pakker for ledige til 6 ugers jobrettet uddannelse samt jobplan, kan du kontakte skolen på 79134511 for nærmere oplysninger.

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Elisabeth Kristensen/ Gunvor Britt Nedergaard

tlf. 79134434

e-mail: elk@rybners.dk

keyboard_arrow_up