Anvendelse af 5-S modellen for operatører

Rybners Kursuscenter udbyder en række kurser i ledelse, medarbejderudvikling og praktikvejledning.

Der er pt. ingen aktive hold til dette kursus.

Kontakt skolen for yderligere information.

Fag tilknyttet kurset

Anvendelse af 5-S modellen for operatører


Skolefagkode:
43937

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
416 kr.

Pris for ledige:
1329,1 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1329,1 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, som har eller søger arbejde som operatør i produktionsvirksomheder.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus kan du:· Ved anvendelsen af de 5 trin i lean-fremgangsmåden gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde. · Bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin.

Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation


Skolefagkode:
49823

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
416 kr.

Pris for ledige:
1329,1 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1329,1 kr.
Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig bredt imod alle faglærte og ufaglærte, som gerne vil have indsigt i håndtering af konflikter og kommunikation i jobbet.

Formål

Indhold

Efter endt uddannelse kan deltageren håndtere forskellige typer af konflikter i jobbet. Deltageren har viden om kommunikative teknikker, der bidrager til: Ligeværdig kommunikation Anerkendende kommunikation Ikke-voldelig kommunikation. Deltageren har indsigt i: Hvad kropssproget betyderHvordan man kan håndtering forskellige mennesketyper, når der opstår konflikter.

Videndeling og læring for medarbejdere


Skolefagkode:
45369

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
402 kr.

Pris for ledige:
1718,7 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
1718,7 kr.
Målgruppe

Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte medarbejdere i industrien.

Formål

Indhold

Efter gennemført kursus kan du: · Med baggrund i viden om forudsætninger for videndeling og læring medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. · Medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at gøre kollegaer i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau.

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Undervisningstid

Forudsætninger

Beskrivelse

keyboard_arrow_up